XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 8. Xử lý Bảng điểm chi tiết của Sinh viên

2
8Trong Video này chúng ta sẽ thực hiện công việc thiết kế giao diện Form Bảng điểm chi tiết, thực hiện load lên ComboBox danh sách lớp và đặc biệt đưa toàn bộ danh sách sinh viên theo từng lớp vào TreeView. Video tiếp theo sẽ thực hiện công việc hiển thị dữ liệu chi tiết của từng sinh viên lên các Label và DataGridView.

Kênh đào tạo Tin học trực tuyến theo chuẩn kiến thức, kĩ năng CNTT về Tin học văn phòng, đồ họa, âm thanh, video; lập trình từ A-Z về xây dựng website và phần mềm với các ngôn ngữ PHP, C#,… Đăng tải các thông tin Giải trí, các hoạt động của tôi khi tham gia trong quá trình công tác. Mọi chi tiết xin liên hệ:
Website Đào tạo Tin học:
Fanpage:
Công nghệ Thông tin:
Blog:
Facebook:
Email: dothanhspyb@gmail.com

Nguồn: https://rozanighani.com/

Xem thêm bài viết khác: https://rozanighani.com/phan-mem/

2 COMMENTS

 1. private void cbolop_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  treeViewsv.Nodes.Clear();
  TreeNode root = new TreeNode();
  root.Text = "chọn sinh viên :";
  treeViewsv.Nodes.Add(root);
  foreach (var r in dt.sinhvien_selectmalop(cbolop.SelectedValue.ToString()))
  {
  TreeNode so = new TreeNode();
  so.Name =r.maSV;
  so.Text =r.hoTen;
  treeViewsv.Nodes.Add(so);
  }
  treeViewsv.ExpandAll();
  }
  ao cái này e k hiện tên trên treeview ạ

 2. Nếu có thêm phần tìm kiếm ở dưới phần chọn lớp để tìm kiếm sinh viên vì nếu 1 lớp có quá nhiều sinh viên thì mình phải dùng câu lệnh code như thế nào thầy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here